Προκηρύξεις - Αποτελέσματα αγώνων

2/10/2014 - 10:37:19 πμ

Aποτελεσματα 5ou ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΚΑΝΟΕ ΚΑΓΙΑΚ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑ 2014

Δ Ι Α Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ι Κ Ο Ι Α Γ Ω Ν Ε Σ Κ Α Ν Ο Ε - Κ Α Γ Ι Α Κ
Η Ρ Ε Μ Ω Ν Ν Ε Ρ Ω Ν
ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ:ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΜΒΩΤΙΔΟΣ
ΗΜΕΡΑ ΤΕΛΕΣΗΣ: 28/09/2014 ΩΡΑ:
ΜΗΚΟΣ ΔΙΑΔΡ: 200Μ 1. ΑΓΩΝΙΣΜΑ: Κ1 ΠΑΙΔΩΝ
ΦΥΛΛΟ 1
A Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Α Τ Ο Σ
ΔΙΑΔΡ ΣΩΜ Π Λ Η Ρ Ω Μ Α Τ Α ΑΡ.ΔΕΛΤΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. ΠΑΜ ΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΙΚΟΣ 4 1’ 05
2. ΝΟΒΑ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2 44,76
3. ΠΑΜ ΠΕΤΟΥΣΗΣ ΙΑΣΩΝΑΣ 1 42,26
4 ΠΑΜ ΓΙΑΝΚΟΥΛΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 3 59,89
5 ΠΑΜ Μακης κατσεφτης 5 1’ 06
6
7
8
9
Γ Ι Α Τ Ο Ν Δ Ι Ο Ρ Γ Α Ν Ω Τ Η Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Α Γ Ω Ν Ω Ν
Δ Ι Α Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ι Κ Ο Ι Α Γ Ω Ν Ε Σ Κ Α Ν Ο Ε - Κ Α Γ Ι Α Κ
Η Ρ Ε Μ Ω Ν Ν Ε Ρ Ω Ν
ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ:ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΜΒΩΤΙΔΟΣ
ΗΜΕΡΑ ΤΕΛΕΣΗΣ: 28/09/2014 ΩΡΑ:
ΜΗΚΟΣ ΔΙΑΔΡ: 200Μ 2. ΑΓΩΝΙΣΜΑ: Κ1 ΑΝΔΡΩΝ
ΦΥΛΛΟ 2
A Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Α Τ Ο Σ
ΔΙΑΔΡ ΣΩΜ Π Λ Η Ρ Ω Μ Α Τ Α ΑΡ.ΔΕΛΤΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. ΠΑΜ ΓΙΑΝΚΟΥΛΑΣ ΛΟΥΚΑΣ 1 41,04
3. ΝΟΒΑ ΜΠΑΣΔΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 3 43,50
4 ΑΝΣ ΤΡΙΓΚΑΛΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ 2 41,48
5 ΠΑΜ ΤΣΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5 49,91
6 ΠΑΜ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 4 45,82
7 ΠΑΜ ΜΠΑΝΔΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 6 52,30
8
9
Γ Ι Α Τ Ο Ν Δ Ι Ο Ρ Γ Α Ν Ω Τ Η Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Α Γ Ω Ν Ω Ν
Δ Ι Α Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ι Κ Ο Ι Α Γ Ω Ν Ε Σ Κ Α Ν Ο Ε - Κ Α Γ Ι Α Κ
Η Ρ Ε Μ Ω Ν Ν Ε Ρ Ω Ν
ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ:ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΜΒΩΤΙΔΟΣ
ΗΜΕΡΑ ΤΕΛΕΣΗΣ: 28/09/2014 ΩΡΑ:
ΜΗΚΟΣ ΔΙΑΔΡ: 200Μ 3. ΑΓΩΝΙΣΜΑ: K2 ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
ΦΥΛΛΟ 3
A Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Α Τ Ο Σ
ΔΙΑΔΡ Π Λ Η Ρ Ω Μ Α Τ Α ΑΡ.ΔΕΛΤΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. ΠΑΜ
ΣΑΚΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΣΑΚΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
16820001
16820014 1 48,52
2. ΝΟΒΑ ΜΠΑΣΔΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΣΟΥΓΓΑΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2 53,65
3. ΒΑΡΚ ΜΠΙΣΜΠΕΡΟΥΛΑ
ΑΛΕΥΡΑ 3 56,83
4
5
6
7
8
9
Γ Ι Α Τ Ο Ν Δ Ι Ο Ρ Γ Α Ν Ω Τ Η Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Α Γ Ω Ν Ω Ν
Δ Ι Α Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ι Κ Ο Ι Α Γ Ω Ν Ε Σ Κ Α Ν Ο Ε - Κ Α Γ Ι Α Κ
Η Ρ Ε Μ Ω Ν Ν Ε Ρ Ω Ν
ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ:ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΜΒΩΤΙΔΟΣ
ΗΜΕΡΑ ΤΕΛΕΣΗΣ:28/09/2014 ΩΡΑ:
ΜΗΚΟΣ ΔΙΑΔΡ: 200Μ 4. ΑΓΩΝΙΣΜΑ: Κ1 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΦΥΛΛΟ 4
A Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Α Τ Ο Σ
ΔΙΑΔΡ ΣΩΜ Π Λ Η Ρ Ω Μ Α Τ Α ΑΡ.ΔΕΛΤΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. ΠΑΜ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ ΣΟΦΙΑ
2.
3.
4
5
6
7
8
9
Γ Ι Α Τ Ο Ν Δ Ι Ο Ρ Γ Α Ν Ω Τ Η Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Α Γ Ω Ν Ω Ν
Δ Ι Α Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ι Κ Ο Ι Α Γ Ω Ν Ε Σ Κ Α Ν Ο Ε - Κ Α Γ Ι Α Κ
Η Ρ Ε Μ Ω Ν Ν Ε Ρ Ω Ν
ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ:ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΜΒΩΤΙΔΟΣ
ΗΜΕΡΑ ΤΕΛΕΣΗΣ: 28/09/2014 ΩΡΑ:
ΜΗΚΟΣ ΔΙΑΔΡ: 200Μ 5. ΑΓΩΝΙΣΜΑ: Κ2 ΕΦΗΒΩΝ
ΦΥΛΛΟ 5
A Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Α Τ Ο Σ
ΔΙΑΔΡ ΣΩΜ Π Λ Η Ρ Ω Μ Α Τ Α ΑΡ.ΔΕΛΤΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. ΝΟΒΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΕΜΑΝΟΥΗΛ
ΜΠΑΣΔΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2 39,71
2. ΠΑΜ ΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΙΚΟΣ
ΠΕΤΟΥΣΗΣ ΙΑΣΩΝΑΣ 1 38,80
3.
4
5
6
7
8
9
Γ Ι Α Τ Ο Ν Δ Ι Ο Ρ Γ Α Ν Ω Τ Η Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Α Γ Ω Ν Ω Ν
Δ Ι Α Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ι Κ Ο Ι Α Γ Ω Ν Ε Σ Κ Α Ν Ο Ε - Κ Α Γ Ι Α Κ
Η Ρ Ε Μ Ω Ν Ν Ε Ρ Ω Ν
ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ:ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΜΒΩΤΙΔΟΣ
ΗΜΕΡΑ ΤΕΛΕΣΗΣ: 28/09/2014 ΩΡΑ:
ΜΗΚΟΣ ΔΙΑΔΡ: 200Μ 6. ΑΓΩΝΙΣΜΑ: Κ2 ΠΑΙΔΩΝ
ΦΥΛΛΟ 6
A Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Α Τ Ο Σ
ΔΙΑΔΡ ΣΩΜ Π Λ Η Ρ Ω Μ Α Τ Α ΑΡ.ΔΕΛΤΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. ΠΑΜ ΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΙΚΟΣ
ΠΕΤΟΥΣΗΣ ΙΑΣΩΝΑΣ
2. ΠΑΜ ΓΙΑΝΚΟΥΛΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΣΠΥΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
3.
4
5
6
7
8
9
Ι Α Τ Ο Ν Δ Ι Ο Ρ Γ Α Ν Ω Τ Η Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Α Γ Ω Ν Ω Ν
Δ Ι Α Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ι Κ Ο Ι Α Γ Ω Ν Ε Σ Κ Α Ν Ο Ε - Κ Α Γ Ι Α Κ
Η Ρ Ε Μ Ω Ν Ν Ε Ρ Ω Ν
ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ:ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΜΒΩΤΙΔΟΣ
ΗΜΕΡΑ ΤΕΛΕΣΗΣ: 28/09/2014 ΩΡΑ:
ΜΗΚΟΣ ΔΙΑΔΡ: 200Μ 7. ΑΓΩΝΙΣΜΑ: Κ1 ΝΕΑΝΙΔΩΝ
ΦΥΛΛΟ 7
A Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Α Τ Ο Σ
ΔΙΑΔΡ ΣΩΜ Π Λ Η Ρ Ω Μ Α Τ Α ΑΡ.ΔΕΛΤΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. ΠΑΜ ΣΑΚΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 4 56,33
2. ΝΟΒΑ ΜΠΑΣΔΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1 53,55
3. ΠΑΜ
ΣΑΚΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 3 55,67
4 ΒΑΡ ΑΛΕΥΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 6 1’ 00 60
5 ΠΑΜ
ΣΑΚΚΑ ΕΙΡΗΝΗ 5 58,52
6 ΠΑΜ ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΤΟΥ 7 1’ 06 95
7 ΠΑΜ
8
9
Γ Ι Α Τ Ο Ν Δ Ι Ο Ρ Γ Α Ν Ω Τ Η Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Α Γ Ω Ν Ω Ν
Δ Ι Α Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ι Κ Ο Ι Α Γ Ω Ν Ε Σ Κ Α Ν Ο Ε - Κ Α Γ Ι Α Κ
Η Ρ Ε Μ Ω Ν Ν Ε Ρ Ω Ν
ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ:ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΜΒΩΤΙΔΟΣ
ΗΜΕΡΑ ΤΕΛΕΣΗΣ: 28/09/2014 ΩΡΑ:
ΜΗΚΟΣ ΔΙΑΔΡ: 200Μ 8. ΑΓΩΝΙΣΜΑ: Κ2 ΑΝΔΡΩΝ
ΦΥΛΛΟ 8
A Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Α Τ Ο Σ
ΔΙΑΔΡ ΣΩΜ Π Λ Η Ρ Ω Μ Α Τ Α ΑΡ.ΔΕΛΤΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. ΠΑΜ ΤΣΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 2 42,08
2. ΠΑΜ ΓΙΑΝΚΟΥΛΑΣ ΛΟΥΚΑΣ
ΚΑΖΑΖΗΣ ΧΑΡΗΣ 1 39,95
3.
4
5
6
7
8
9
Γ Ι Α Τ Ο Ν Δ Ι Ο Ρ Γ Α Ν Ω Τ Η Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Α Γ Ω Ν Ω Ν
Δ Ι Α Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ι Κ Ο Ι Α Γ Ω Ν Ε Σ Κ Α Ν Ο Ε - Κ Α Γ Ι Α Κ
Η Ρ Ε Μ Ω Ν Ν Ε Ρ Ω Ν
ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ:ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΜΒΩΤΙΔΟΣ
ΗΜΕΡΑ ΤΕΛΕΣΗΣ: 28/09/2014 ΩΡΑ:
ΜΗΚΟΣ ΔΙΑΔΡ: 200Μ 9 ΑΓΩΝΙΣΜΑ: Κ1 ΕΦΗΒΩΝ
ΦΥΛΛΟ 9
A Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Α Τ Ο Σ
ΔΙΑΔΡ ΣΩΜ Π Λ Η Ρ Ω Μ Α Τ Α ΑΡ.ΔΕΛΤΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. ΠΑΜ ΤΣΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2 45,42
2. ΝΟΒΑ ΜΠΑΣΔΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1 44,80
3. ΠΑΜ ΤΖΙΟΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 48,93
4
5
6
7
8
9
Γ Ι Α Τ Ο Ν Δ Ι Ο Ρ Γ Α Ν Ω Τ Η Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Α Γ Ω Ν Ω Ν
Δ Ι Α Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ι Κ Ο Ι Α Γ Ω Ν Ε Σ Κ Α Ν Ο Ε - Κ Α Γ Ι Α Κ
Η Ρ Ε Μ Ω Ν Ν Ε Ρ Ω Ν
ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ:ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΜΒΩΤΙΔΟΣ
ΗΜΕΡΑ ΤΕΛΕΣΗΣ: 28/09/2014 ΩΡΑ:
ΜΗΚΟΣ ΔΙΑΔΡ: 200Μ 10.ΑΓΩΝΙΣΜΑ: Κ2 JUNIOR ΚΟΡΙΤΣΙΑ
ΦΥΛΛΟ 10
A Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Α Τ Ο Σ
ΔΙΑΔΡ ΣΩΜ Π Λ Η Ρ Ω Μ Α Τ Α ΑΡ.ΔΕΛΤΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. ΜΕΣ
Κατσαγάννη Πολύτιμη
Κατσαγάννη Μαρία
ΑΝΑ
ΤΡΟ
ΠΗ
2. ΝΟΒΑ ΑΝΤΑΜΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΜΑΡΙΕΤΑ ΣΠΥΡΕΛΗ 1 1’ 22 92
3.
4
5
6
7
8
9
Γ Ι Α Τ Ο Ν Δ Ι Ο Ρ Γ Α Ν Ω Τ Η Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Α Γ Ω Ν Ω Ν
Δ Ι Α Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ι Κ Ο Ι Α Γ Ω Ν Ε Σ Κ Α Ν Ο Ε - Κ Α Γ Ι Α Κ
Η Ρ Ε Μ Ω Ν Ν Ε Ρ Ω Ν
ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ:ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΜΒΩΤΙΔΟΣ
ΗΜΕΡΑ ΤΕΛΕΣΗΣ: 28/09/2014 ΩΡΑ:
ΜΗΚΟΣ ΔΙΑΔΡ: 200Μ 11.ΑΓΩΝΙΣΜΑ: Κ1 ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
ΦΥΛΛΟ 11
A Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Α Τ Ο Σ
ΔΙΑΔΡ ΣΩΜ Π Λ Η Ρ Ω Μ Α Τ Α ΑΡ.ΔΕΛΤΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. ΠΑΜ ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΤΟΥ 6 1’ 08 00
2. ΝΟΒΑ
ΜΠΑΣΔΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1 54,95
3. ΠΑΜ ΣΑΚΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 2 56,00
4 ΒΑΡ ΑΛΕΥΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 4 1’ 02 94
5 ΠΑΜ
ΣΑΚΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 3 58,37
6 ΝΟΒΑ ΣΟΥΓΓΑΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 5 1’ 03 80
7
8
9
Γ Ι Α Τ Ο Ν Δ Ι Ο Ρ Γ Α Ν Ω Τ Η Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Α Γ Ω Ν Ω Ν
Δ Ι Α Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ι Κ Ο Ι Α Γ Ω Ν Ε Σ Κ Α Ν Ο Ε - Κ Α Γ Ι Α Κ
Η Ρ Ε Μ Ω Ν Ν Ε Ρ Ω Ν
ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ:ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΜΒΩΤΙΔΟΣ
ΗΜΕΡΑ ΤΕΛΕΣΗΣ: 28/09/2014 ΩΡΑ:
ΜΗΚΟΣ ΔΙΑΔΡ: 200Μ 12.ΑΓΩΝΙΣΜΑ: Κ1 JUNIOR ΑΓΟΡΙΩΝ
ΦΥΛΛΟ 12
A Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Α Τ Ο Σ
ΔΙΑΔΡ ΣΩΜ Π Λ Η Ρ Ω Μ Α Τ Α ΑΡ.ΔΕΛΤΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. ΠΑΜ Χάρης 5 1’ 23 93
2. ΜΕΣ Αγγελίδης Βλαδίμηρος 3 1’ 22 17
3. ΒΑΡ ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2 1’ 17 76
4 ΝΟΒΑ ΣΙΡΙΝ ΚΩΝ/ΟΣ 1 1’ 07 56
5 ΠΑΜ Γιαννης μπαλτογιαννης 7 1’ 39 55
6 ΜΕΣ Σπυρόπουλος Ανδρέας 4 1’ 22 70
7 ΜΕΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 6 1’ 37 29
8
9
Γ Ι Α Τ Ο Ν Δ Ι Ο Ρ Γ Α Ν Ω Τ Η Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Α Γ Ω Ν Ω Ν
Δ Ι Α Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ι Κ Ο Ι Α Γ Ω Ν Ε Σ Κ Α Ν Ο Ε - Κ Α Γ Ι Α Κ
Η Ρ Ε Μ Ω Ν Ν Ε Ρ Ω Ν
ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ:ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΜΒΩΤΙΔΟΣ
ΗΜΕΡΑ ΤΕΛΕΣΗΣ: 28/09/2014 ΩΡΑ:
ΜΗΚΟΣ ΔΙΑΔΡ: 200Μ 13.ΑΓΩΝΙΣΜΑ: Κ2 ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΑΡΧΑΡΙΩΝ
ΦΥΛΛΟ 13
A Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Α Τ Ο Σ
ΔΙΑΔΡ ΣΩΜ Π Λ Η Ρ Ω Μ Α Τ Α ΑΡ.ΔΕΛΤΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. ΠΑΜ Σακκα δημητρα
ελινα κασιουμη 1 1’ 02 70
3. ΝΟΒΑ ΚΩΣΤΑΚΗ ΜΑΡΚΕΛΑ
ΛΙΑΡΟΥ ΜΙΛΕΝΙΑ 3 1’ 11 07
4 ΜΕΣ
Φιλιποπούλου
Όλγα Κατωπόδη Ζωή
2 1’ 05 44
5
6
7
8
9
Γ Ι Α Τ Ο Ν Δ Ι Ο Ρ Γ Α Ν Ω Τ Η Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Α Γ Ω Ν Ω Ν
Δ Ι Α Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ι Κ Ο Ι Α Γ Ω Ν Ε Σ Κ Α Ν Ο Ε - Κ Α Γ Ι Α Κ
Η Ρ Ε Μ Ω Ν Ν Ε Ρ Ω Ν
ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ:ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΜΒΩΤΙΔΟΣ
ΗΜΕΡΑ ΤΕΛΕΣΗΣ: 28/09/2014 ΩΡΑ:
ΜΗΚΟΣ ΔΙΑΔΡ: 200Μ 14.ΑΓΩΝΙΣΜΑ: Κ1 ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
ΦΥΛΛΟ 14
A Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Α Τ Ο Σ
ΔΙΑΔΡ ΣΩΜ Π Λ Η Ρ Ω Μ Α Τ Α ΑΡ.ΔΕΛΤΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. ΒΑΡ ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ 5 1’ 13 92
2. ΠΑΜ Αννα τσουκανελη 4 1’ 09 85
3. ΒΑΡ ΜΠΙΣΜΠΙΡΟΥΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1 1’ 03 29
4 ΝΟΒΑ ΣΟΥΓΓΑΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2 1’ 06 53
5 ΠΑΜ Μαρια παππα 3 1’ 08 85
6 ΠΑΜ Βασακου ηλιανα 6 1’ 34 10
7
8
9
Γ Ι Α Τ Ο Ν Δ Ι Ο Ρ Γ Α Ν Ω Τ Η Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Α Γ Ω Ν Ω Ν
Δ Ι Α Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ι Κ Ο Ι Α Γ Ω Ν Ε Σ Κ Α Ν Ο Ε - Κ Α Γ Ι Α Κ
Η Ρ Ε Μ Ω Ν Ν Ε Ρ Ω Ν
ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ:ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΜΒΩΤΙΔΟΣ
ΗΜΕΡΑ ΤΕΛΕΣΗΣ: 28/09/2014 ΩΡΑ:
ΜΗΚΟΣ ΔΙΑΔΡ: 200Μ 15.ΑΓΩΝΙΣΜΑ: Κ2 ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ
ΦΥΛΛΟ 15
A Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Α Τ Ο Σ
ΔΙΑΔΡ ΣΩΜ Π Λ Η Ρ Ω Μ Α Τ Α ΑΡ.ΔΕΛΤΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. ΝΟΒΑ ΓΚΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΚΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
1 55,28
2. ΠΑΜ Πουλιος γιωργος
Μπουγιας γιωργος 2 1’ 03 85
3.
4
5
6
7
8
9
Γ Ι Α Τ Ο Ν Δ Ι Ο Ρ Γ Α Ν Ω Τ Η Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Α Γ Ω Ν Ω Ν
Δ Ι Α Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ι Κ Ο Ι Α Γ Ω Ν Ε Σ Κ Α Ν Ο Ε - Κ Α Γ Ι Α Κ
Η Ρ Ε Μ Ω Ν Ν Ε Ρ Ω Ν
ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ:ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΜΒΩΤΙΔΟΣ
ΗΜΕΡΑ ΤΕΛΕΣΗΣ: 28/09/2014 ΩΡΑ:
ΜΗΚΟΣ ΔΙΑΔΡ: 200Μ 16 α).ΑΓΩΝΙΣΜΑ:Κ1 ΠΑΙΔΩΝΝ
ΑΡΧΑΡΙΩΝ ΑΣΕΙΡΑ Α
ΦΥΛΛΟ 16
A Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Α Τ Ο Σ
ΔΙΑΔΡ ΣΩΜ Π Λ Η Ρ Ω Μ Α Τ Α ΑΡ.ΔΕΛΤΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. ΜΕΣ Αναγνώστου Νίκος 6 1’ 31 09
2. ΠΑΜ Αντωνιου πανος 2 1’ 01 94
3. ΝΟΒΑ ΣΟΥΓΓΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 3 1’ 08 94
4 ΠΑΜ Αντωνιου θεοφιλος 1 55,99
5 ΝΟΒΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 5 1’ 21 53
6 ΠΑΜ ΜΠΟΥΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 4 1’ 15 65
7
8
9
Γ Ι Α Τ Ο Ν Δ Ι Ο Ρ Γ Α Ν Ω Τ Η Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Α Γ Ω Ν Ω Ν
Δ Ι Α Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ι Κ Ο Ι Α Γ Ω Ν Ε Σ Κ Α Ν Ο Ε - Κ Α Γ Ι Α Κ
Η Ρ Ε Μ Ω Ν Ν Ε Ρ Ω Ν
ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ:ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΜΒΩΤΙΔΟΣ
ΗΜΕΡΑ ΤΕΛΕΣΗΣ: 28/09/2014 ΩΡΑ:
ΜΗΚΟΣ ΔΙΑΔΡ: 200Μ 16Β).ΑΓΩΝΙΣΜΑ:Κ1 ΠΑΙΔΩΝΝ ΑΡΧΑΡΙΩΝ
σειρα Β
ΦΥΛΛΟ 17
A Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Α Τ Ο Σ
ΔΙΑΔΡ ΣΩΜ Π Λ Η Ρ Ω Μ Α Τ Α ΑΡ.ΔΕΛΤΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. ΠΑΜ Γιαννης Αναστασοπ. 1 1’ 08 49
3. ΝΟΒΑ ΠΑΡΔΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2 1’ 08 90
4 ΝΟΒΑ ΣΠΥΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 4 1’ 13 57
5 ΠΑΜ Θεωδορου γιωργος 3 1’ 12 56
6
7
8
9
Γ Ι Α Τ Ο Ν Δ Ι Ο Ρ Γ Α Ν Ω Τ Η Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Α Γ Ω Ν Ω Ν
Δ Ι Α Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ι Κ Ο Ι Α Γ Ω Ν Ε Σ Κ Α Ν Ο Ε - Κ Α Γ Ι Α Κ
Η Ρ Ε Μ Ω Ν Ν Ε Ρ Ω Ν
ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ:ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΜΒΩΤΙΔΟΣ
ΗΜΕΡΑ ΤΕΛΕΣΗΣ: 28/09/2014 ΩΡΑ:
ΜΗΚΟΣ ΔΙΑΔΡ: 200Μ 17.ΑΓΩΝΙΣΜΑ: Κ2 JUNIOR ΑΓΟΡΙΩΝ
ΦΥΛΛΟ 18
A Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Α Τ Ο Σ
ΔΙΑΔΡ ΣΩΜ Π Λ Η Ρ Ω Μ Α Τ Α ΑΡ.ΔΕΛΤΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. ΠΑΜ Γιαννης μπαλτογιαννης
Χάρης Φιλιο 1 1’ 38 57
2. ΜΕΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΡΕΑΣ 2 1’ 57 52
4
5
6
7
8
9
Γ Ι Α Τ Ο Ν Δ Ι Ο Ρ Γ Α Ν Ω Τ Η Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Α Γ Ω Ν Ω Ν
Δ Ι Α Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ι Κ Ο Ι Α Γ Ω Ν Ε Σ Κ Α Ν Ο Ε - Κ Α Γ Ι Α Κ
Η Ρ Ε Μ Ω Ν Ν Ε Ρ Ω Ν
ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ:ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΜΒΩΤΙΔΟΣ
ΗΜΕΡΑ ΤΕΛΕΣΗΣ: 28/09/2014 ΩΡΑ:
ΜΗΚΟΣ ΔΙΑΔΡ: 200Μ 18.ΑΓΩΝΙΣΜΑ: Κ2 ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
ΦΥΛΛΟ 19
A Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Α Τ Ο Σ
ΔΙΑΔΡ ΣΩΜ Π Λ Η Ρ Ω Μ Α Τ Α ΑΡ.ΔΕΛΤΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. ΝΟΒΑ ΣΟΥΓΓΑΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΛΙΑΡΟΥ ΜΙΛΕΝΙΑ 1 58,85
2. ΠΑΜ Αννα τσουκανελη
Μαρια παππα 3 1’ 04 62
3. ΒΑΡΚ ΜΠΙΣΤΗ ΠΙΡΟΥΛΑ
ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ 2 1’ 02 31
4
5
6
7
8
9
Γ Ι Α Τ Ο Ν Δ Ι Ο Ρ Γ Α Ν Ω Τ Η Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Α Γ Ω Ν Ω Ν
Δ Ι Α Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ι Κ Ο Ι Α Γ Ω Ν Ε Σ Κ Α Ν Ο Ε - Κ Α Γ Ι Α Κ
Η Ρ Ε Μ Ω Ν Ν Ε Ρ Ω Ν
ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ:ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΜΒΩΤΙΔΟΣ
ΗΜΕΡΑ ΤΕΛΕΣΗΣ: 28/09/2014 ΩΡΑ:
ΜΗΚΟΣ ΔΙΑΔΡ: 200Μ 19.ΑΓΩΝΙΣΜΑ: Κ1 JUNIOR ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ
ΦΥΛΛΟ 20
A Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Α Τ Ο Σ
ΔΙΑΔΡ ΣΩΜ Π Λ Η Ρ Ω Μ Α Τ Α ΑΡ.ΔΕΛΤΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
3. ΜΕΣ Κατσαγάννη Πολυτίμη 4 1’ 29 42
4 ΝΟΒΑ ΣΠΥΡΕΛΗ ΜΑΡΙΕΤΑ 3 1’ 29 05
5 ΜΕΣ Κατσαγάννη Μαρία 1 1’ 19 33
6 ΝΟΒΑ ΑΝΤΑΜΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2 1’ 25 69
7
8
9
Γ Ι Α Τ Ο Ν Δ Ι Ο Ρ Γ Α Ν Ω Τ Η Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Α Γ Ω Ν Ω Ν
Δ Ι Α Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ι Κ Ο Ι Α Γ Ω Ν Ε Σ Κ Α Ν Ο Ε - Κ Α Γ Ι Α Κ
Η Ρ Ε Μ Ω Ν Ν Ε Ρ Ω Ν
ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ:ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΜΒΩΤΙΔΟΣ
ΗΜΕΡΑ ΤΕΛΕΣΗΣ: 28/09/2014 ΩΡΑ:
ΜΗΚΟΣ ΔΙΑΔΡ: 200Μ 20.ΑΓΩΝΙΣΜΑ: Κ1 ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΑΡΧΑΡΙΩΝ
ΦΥΛΛΟ 21
A Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Α Τ Ο Σ
ΔΙΑΔΡ ΣΩΜ Π Λ Η Ρ Ω Μ Α Τ Α ΑΡ.ΔΕΛΤΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. ΜΕΣ Φιλιποπούλου Όλγα 3 1’ 06 47
2. ΠΑΜ Σακκα δημητρα 4 1’ 07 80
4 ΝΟΒΑ ΚΩΣΤΑΚΗ ΜΑΡΚΕΛΑ 5 1’ 08 09
5 ΜΕΣ Ντρέ Σπυριδούλα 2 1’ 04 39
7 ΠΑΜ ελινα κασιουμη 6 1’ 11 25
8 ΝΟΒΑ ΛΙΑΡΟΥ ΜΙΛΕΝΙΑ 1 1’ 04 09
9
Γ Ι Α Τ Ο Ν Δ Ι Ο Ρ Γ Α Ν Ω Τ Η Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Α Γ Ω Ν Ω Ν
Δ Ι Α Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ι Κ Ο Ι Α Γ Ω Ν Ε Σ Κ Α Ν Ο Ε - Κ Α Γ Ι Α Κ
Η Ρ Ε Μ Ω Ν Ν Ε Ρ Ω Ν
ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ:ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΜΒΩΤΙΔΟΣ
ΗΜΕΡΑ ΤΕΛΕΣΗΣ: 28/09/2014 ΩΡΑ:
ΜΗΚΟΣ ΔΙΑΔΡ: 200Μ 21.ΑΓΩΝΙΣΜΑ:Κ2 ΠΑΙΔΩΝ ΑΡΧΑΡΙΩΝ
ΦΥΛΛΟ 22
A Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Α Τ Ο Σ
ΔΙΑΔΡ ΣΩΜ Π Λ Η Ρ Ω Μ Α Τ Α ΑΡ.ΔΕΛΤΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. ΠΑΜ Γιαννης Αναστασοπ.
Αντωνιου πανος 1 58,21
2. ΝΟΒΑ ΣΟΥΓΓΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΡΔΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2 59,04
4 ΠΑΜ Μπουγιας χρηστος
Θεωδορου γιωργος 3 1’ 05 27
5 ΝΟΒΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ
ΣΠΥΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 4 1’ 06 38
6
7
8
9
Γ Ι Α Τ Ο Ν Δ Ι Ο Ρ Γ Α Ν Ω Τ Η Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Α Γ Ω Ν Ω Ν
Δ Ι Α Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ι Κ Ο Ι Α Γ Ω Ν Ε Σ Κ Α Ν Ο Ε - Κ Α Γ Ι Α Κ
Η Ρ Ε Μ Ω Ν Ν Ε Ρ Ω Ν
ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ:ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΜΒΩΤΙΔΟΣ
ΗΜΕΡΑ ΤΕΛΕΣΗΣ: 28/09/2014 ΩΡΑ:
ΜΗΚΟΣ ΔΙΑΔΡ: 200Μ 22.ΑΓΩΝΙΣΜΑ: Κ1 ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ
ΦΥΛΛΟ 23
A Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Α Τ Ο Σ
ΔΙΑΔΡ ΣΩΜ Π Λ Η Ρ Ω Μ Α Τ Α ΑΡ.ΔΕΛΤΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. ΠΑΜ Μπουγιας γιωργος 4 1’ 00 72
2. ΝΟΒΑ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 5 1’ 01 54
3. ΠΑΜ Τζιορας βασιλειος 1 49,57
4 ΒΑΡ ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 7 1’ 30 00
5 ΝΟΒΑ ΓΚΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 3 1’ 00 36
6 ΝΟΒΑ ΓΚΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2 56,16
7 ΠΑΜ Πουλιος γιωργος 6 1’ 05 10
8
9
Γ Ι Α Τ Ο Ν Δ Ι Ο Ρ Γ Α Ν Ω Τ Η Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Α Γ Ω Ν Ω Ν
Δ Ι Α Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ι Κ Ο Ι Α Γ Ω Ν Ε Σ Κ Α Ν Ο Ε - Κ Α Γ Ι Α Κ
Η Ρ Ε Μ Ω Ν Ν Ε Ρ Ω Ν
ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ:ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΜΒΩΤΙΔΟΣ
ΗΜΕΡΑ ΤΕΛΕΣΗΣ: 28/09/2014 ΩΡΑ:
ΜΗΚΟΣ ΔΙΑΔΡ: 200Μ 23α.ΑΓΩΝΙΣΜΑ: Κ2 ΜΕΙΚΤΟ(ΑΓΟΡΙΑ -ΚΟΡΙΤΣΙΑ)
ΦΥΛΛΟ 24
A Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Α Τ Ο Σ
ΔΙΑΔΡ ΣΩΜ Π Λ Η Ρ Ω Μ Α Τ Α ΑΡ.ΔΕΛΤΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. ΠΑΜ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΠΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 1 54,09
2. ΠΑΜ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΑΣΙΟΥΜΗ ΕΛΕΝΗ 4 1’ 33 00
3. ΠΑΜ ΤΣΟΥΚΑΝΕΛΗ ΑΝΝΑ
ΑΝΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝ 5 1’ 10 00
4 ΠΑΜ ΣΑΚΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΤΖΙΟΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 59,07
5 ΝΟΒΑ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΟΥΓΓΑΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2 58,02
6 ΝΟΒΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΑΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ 7 1’ 04 17
7 ΝΟΒΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΡΔΑΛΗΣ
ΜΑΡΚΕΛΑ ΚΩΣΤΑΚΗ 6 1’ 02 33
8
9
Γ Ι Α Τ Ο Ν Δ Ι Ο Ρ Γ Α Ν Ω Τ Η Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Α Γ Ω Ν Ω Ν
Δ Ι Α Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ι Κ Ο Ι Α Γ Ω Ν Ε Σ Κ Α Ν Ο Ε - Κ Α Γ Ι Α Κ
Η Ρ Ε Μ Ω Ν Ν Ε Ρ Ω Ν
ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ:ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΜΒΩΤΙΔΟΣ
ΗΜΕΡΑ ΤΕΛΕΣΗΣ: 28/09/2014 ΩΡΑ:
ΜΗΚΟΣ ΔΙΑΔΡ: 200Μ 23β.ΑΓΩΝΙΣΜΑ: Κ2 ΜΕΙΚΤΟ(ΑΓΟΡΙΑ -ΚΟΡΙΤΣΙΑ)
ΦΥΛΛΟ 25
A Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Α Τ Ο Σ
ΔΙΑΔΡ ΣΩΜ Π Λ Η Ρ Ω Μ Α Τ Α ΑΡ.ΔΕΛΤΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. ΝΟΒΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΑΣΔΑΝΗ
ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΠΑΣΔΑΝΗΣ 1 44,07
2. ΠΑΜ Σακκα Χριστίνα
ΠΕΤΟΥΣΗΣ ΙΑΣΩΝΑΣ 4 48,30
3. ΠΑΜ Σακκα γωγω
ΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΙΚΟΣ 2 44,64
4 ΠΑΜ ΤΣΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Σακκα ειρηνη 5 49,25
5 ΠΑΜ ΓΙΑΝΚΟΥΛΑΣ ΛΟΥΚΑΣ
Σοφια ανδρουτσου 3 45,28
6 ΒΑΡΚ ΜΑΡΟΥΛΗΣ
ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ 8 1’ 16 24
7 ΝΟΒΑ ΜΑΝΩΛΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΟΥΓΓΑΡΗ 6 50,28
8 ΒΑΡΚ ΜΑΡΚΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΑΛΕΥΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 7 1’ 05 07
9
Γ Ι Α Τ Ο Ν Δ Ι Ο Ρ Γ Α Ν Ω Τ Η Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Α Γ Ω Ν Ω Ν